Selvmord og arbejdsløshed

Baggrund

I 2007-2009 blev verdensøkonomien hårdt ramt af den økonomiske krise. Det medførte i de fleste vestlige lande en stigende arbejdsløshed. I Danmark steg brutto-ledigheden fra 2,6% i 2008 til 6,1% i 2010. I 2012 var ledigheden 6,0%, mens den i 2014 var på 5,0%.

Udenlandske studier har påvist et statistisk sammenhæng mellem arbejdsløshed og forekomst af selvmord. Men det er uklart, om der er en direkte sammenhæng mellem den økonomiske krise i 2008, arbejdsløshed og ændring i forekomsten af selvmord i Danmark. Der er derfor af interesse at få belyst, hvorvidt den økonomiske krise og arbejdsløshed har resulteret i stigning i antal af selvmord i Danmark.

Formål

Formålet med dette projekt er at evaluere trenden i selvmord i perioden 2001-2016, og dermed belyse om risikoen for selvmord var den samme under finanskrisen i 2009-2016 som før krisen 2001-2008 og undersøge om der var sammenhæng mellem arbejdsløshed og selvmord.

Metode

Analyse af data fra Register for Selvmord og Danmarks Statistik.

Status

Afsluttet maj 2021 med international artikel Recessionn and risk of suicide in Denmark during the 2009 global financial crisis: an ecological register-based study og faktahæftet Selvmord, arbejdsløshed og den økonomiske krise i Danmark i 2008.

Udarbejdes af

Center for Selvmordsforskning

Denne tekst blev senest opdateret den 09/11/2021