Psyke & Logos: temanummer om selvskade

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Psyke & Logos nr. 2, 2016 er et temanummer om Selvskade – smertens paradoks.

At selvskade er et højaktuelt tema, bekræftes både af den sørgelige kendsgerning, at et stort og stadigt stigende antal unge skader sig selv, og af den stærkt stigende interesse for emnet i medierne. Der er også en spirende politisk interesse, hvilket sker i en erkendelse af at selvskade er et alvorligt tegn på mistrivsel, der har nået et omfang, som ikke længere lader sig forstå udelukkende som et individuelt anliggende, men må ses som en lidelse i vores samfund.

Temanumret afspejler en række forskellige vinkler på emnet og indholder bl.a. artiklen Unges selvskadende adfærd 2000-2015 og muligheder for forebyggelse af Centerleder Lilian Zøllner.

Læs mere her.

Denne tekst blev senest opdateret den 27/04/2023