Ny rapport: Regionale variationer i selvmordsforsøg 2012-2015

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Pressemeddelelse

Hvem forsøger at begå selvmord? Forskelle mellem Region Nordjylland og Region Sjælland

Et nyt forskningsprojekt viser, at der er regionale forskelle på de personer, der forsøger at tage deres eget liv.

Selvmordsforsøgsraten fra år 2012-2015 er faldet i Region Sjælland og steget i Region Nordjylland. Over hele perioden udgør personer under uddannelse den største gruppe i Region Sjælland, og i Region Nordjylland udgør førtidspensionister den største gruppe.

Selvmordsforsøg, socialklasse, indkomst og type af husstand

Årligt forsøger personer af begge køn, i alle aldre og fra alle socialgrupper at tage deres eget liv. Men over halvdelen er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. Ud over personer under uddannelse udgør sårbare grupper som f.eks. førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere en stor del af de personer, der forsøger at begå selvmord. Ved selvmordsforsøg blandt beskæftigede, er omkring halvdelen ansat til et arbejde, der forudsætter viden på grundniveau. Resultaterne i forskningsprojektet viser også, at der forekommer flest selvmordsforsøg blandt personer, der er enlige, og blandt personer der har en lav indkomst.

Ny forskningsrapport
Forskningsprojektet er lavet på baggrund af udvidelsen af Register for Selvmordsforsøg. Det er det første danske forskningsprojekt, der omhandler regionale variationer i selvmordsforsøg. Projektets resultater præsenteres i rapporten ”Regionale variationer i selvmordsforsøg – 2012-2015”.

Da tidligere selvmordsforsøg er en risikofaktor for selvmord, er viden om regionale variationer i selvmordsforsøg vigtig i regionernes selvmordsforebyggende indsats.

Projektet er finansieret af Børne- og Socialministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 01/07/2020