Nr. 11 Selvmordsprocessen

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning. Hensigten med serien er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle mennesker, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Målet med serien er således at formidle forskningsbaseret viden uden akademiske ambitioner og på en sådan måde, at alle med interesse for emnerne kan få udbytte af læsningen.

Det er ikke muligt at studere selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord som adskilte fænomener. Et selvmord er som regel slutresultatet af en længerevarende proces, der starter med passive selvmordstanker, som senere konkretiseres og manifesterer sig i selvmordsadfærd. Man anvender begrebet selvmordsprocessen til at beskrive den typiske mentale udvikling fra de første alvorlige selvmordstanker over eventuelle selvmordsmeddelelser og selvmordsforsøg til fuldbyrdet selvmord. De fleste mennesker, som ender med at tage deres liv, har gennemgået en sådan proces. I løbet af processen kan selvmordstilbøjeligheden variere i intensitet og styrke og udvikle sig i positiv eller negativ retning. For de fleste mennesker ender processen ikke med selvmord. Nærværende hæfte er skrevet i håbet om at styrke denne bestræbelse.