Nr. 12 Arbejdsløshed og selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning. Hensigten med serien er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Målet med serien er således at formidle forskningsbaseret viden uden akademiske ambitioner og på en sådan måde, at alle med interesse for emnerne kan få udbytte af læsningen.

Forbindelsen mellem arbejdsløshed og dødelighed, herunder selvmord, er blevet studeret og debatteret i mere end hundrede år. Allerede i slutningen af 1800-tallet argumenterede den franske sociolog Émile Durkheim for, at det at have et arbejde var en beskyttende faktor mod selvmordsadfærd, fordi det fremmer en persons samfundsmæssige og sociale integration. Jobtab svækker derimod den sociale integration, fratager personen hans eller hendes status og sociale rolle og øger den sociale isolation. I kombination med ensomhed er dette ofte blevet sat i forbindelse med forhøjet selvmordsrisiko. Men sammenhængen mellem arbejdsløshed og selvmordsadfærd er formentlig mere kompleks og subtil end Durkheim forestillede sig. I dette hæfte præsenterer vi udvalgt – primært skandinavisk – forskningslitteratur og forsøger at vise kompleksiteten i emnet.