Nr. 13 Mobning og selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning. Hensigten med serien er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Målet med serien er således at formidle forskningsbaseret viden uden akademiske ambitioner og på en sådan måde, at alle med interesse for emnerne kan få udbytte af læsningen.

Mobning er et udbredt fænomen i de danske skoler. Forskningen har ikke alene dokumenteret omfanget af problemet, men også kortlagt nogle af de følgevirkninger, som ofte er forbundet med mobning. Der er tale om forringet fysisk og psykisk helbred, herunder depression, angst og i værste fald selvmordsadfærd. Det interessante i denne sammenhæng er imidlertid, at ikke alene mobbeofrene, men også mobberne tilsyneladende har forhøjet risiko for selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. Forskningen i denne problemstilling er – både nationalt og internationalt – kun i sin spæde start, men den øgede samfundsmæssige fokus på mobning kan forhåbentligt bidrage til, at problemet bliver belyst og forklaret. God læselyst.