Nr. 15 Travellers – en interventionsmetode væk fra spiseforstyrrelser

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Faktahæftet omhandler Travellers, der er et new zealandsk gruppeforløb. I Danmark tilbydes Travellers unge mellem ca. 14 og 16 år, (8.-10. klasse), der enten viser tegn på eller er færdigbehandlede for en spiseforstyrrelse, og som kan have glæde af at blive støttet i at komme videre på deres rejse i livet.

Hæftet henvender sig til disse unge mennesker og deres forældre, til lærere, skolesundhedsplejersker, læger, pædagoger og socialrådgivere samt studerende på disse uddannelser, og til de forskellige faggrupper, som i forenings- og klubsammenhænge kan møde dem. Hensigten med hæftet er at udbrede kendskabet til Travellers.