Nr 19 Travellers – et tilbud til sårbare unge

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Hensigten med dette Faktahæfte er at informere om Travellers. Travellers er et forebyggelsesprojekt rettet mod unge med dansk såvel som anden etnisk baggrund i folkeskolens 7.- 10. klasser.

I de senere år har der været stigende opmærksomhed på unges trivsel og mistrivsel. Undersøgelser viser, at foruroligende mange unge har alvorlige følelsesmæssige problemer som de ikke formidler til andre. Det gør dem sårbare i en vigtig udviklingsfase og kan føre til rådvildhed, afmagt, ensomhed og mistrivsel. Vi ved, at sårbare unge har en forøget risiko for at reagere med tanker om selvskade og selvskadende handlinger når de ikke magter deres problemer. En uhensigtsmæssig problemløsningsstrategi som ikke hjælper på problemerne men gør ondt værre.

Her kommer Travellers ind i billedet som en metode der er udviklet til at give sårbare unge mennesker redskaber til at takle problemer og udfordringer. En hjælp til selvhjælp, hvor man lærer at overkomme sine vanskeligheder, finde sine ressourcer frem og komme videre i sin livsrejse.

Dette faktahæfte henvender sig både til de unge, til deres forældre og til faggrupper der kommer i kontakt med sårbare unge.