Nr 23 Efterladte efter selvmord

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning. Hensigten med serien er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker, Målet med serien er således at formidle forskningsbaseret viden på en sådan måde, at alle med interesse for emnerne kan få udbytte af læsningen.

Sigtet med dette faktahæfte er at sætte fokus på de efterladtes situation. Både som en beskrivelse af nogle af de reaktioner, problemer og behov, som mange efterladte efter selvmord oplever, men også som et praktisk redskab, der indeholder relevant information, fx om muligheder for hjælp og støtte i den svære situation. Faktahæftet informerer desuden om særlige temaer, herunder børn som efterladte og særligt udsatte professioner. Endelig indeholder hæftet en række gode råd, både til de efterladte selv, til netværket omkring de efterladte, samt til de offentlige institutioner eller instanser, som kommer i kontakt med efterladte.