Nr 24 Eutanasi

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Faktahæftet omhandler eutanasi (aktiv dødshjælp) og den debat emnet har skabt blandt læger og fagfolk. Det er oftest svært, at diskutere et så alvorligt emne uden at overveje værdierne af begreber som liv, død, autonomi m.m. I den vestlige verden er begreberne ikke længere ensidigt forankret i religiøse forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Holdningen til sygdom og død er blevet mindre fatalistisk end tidligere. Dette kan have implikationer på synet på selvmord eller eutanasi. Nærværende faktahæfte vil belyse eutanasibegrebet og vise nogle af de væsentlige diskussioner, handlinger og lovgivninger der er omkring emnet.