Nr 26 Travellers

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning.

Hensigten med serien er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Målet med serien er således at formidle forskningsbaseret viden på en sådan måde, at alle med interesse for emnerne kan få udbytte af læsningen.

Center for Selvmordsforskning har siden 2005 forsket i metoder til at identificere sårbare unge, og undervise disse unge i metoder til at forbedre deres egen trivsel.

Centret benytter to væsentlige redskaber:

SAYLE, et screenings-redskab til at identificere sårbare unge
Travellers, et udviklingsforløb for unge mennesker med hovedvægten langt på evnen til at kunne mestre de følelser, situationer og begivenheder, som livet afføder.
Dette Faktahæfte omhandler Travellers, og det henvender sig til alle, som ønsker at vide noget grundlæggende om Travellers: lærere, relevante fagpersoner, studerende ved sundheds- og socialfaglige uddannelser oa.

Med udgivelsen af dette Faktahæfte ønsker Center for Selvmordsforskning at pege på mulige veje for unge ud af deres mistrivsel.