Nr 27 SAYLE Saving Young Lives Everywhere – et screeningsredskab

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Center for Selvmordsforskning har over en årrække forsket i metoder til at identificere sårbare unge. Gennem de sidste fem år har Centret ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og interview udviklet SAYLE, et screeningsredskab.

Dette Faktahæfte henvender sig til alle, som vil vide noget uddybende om SAYLE: den unge, som har svaret på SAYLE-spørgeskemaet, forældre, lærere og andre fagpersoner, der med fokus på unges trivsel søger konkret viden om metoden.

Med udgivelsen af dette Faktahæfte ønsker Center for Selvmordsforskning at pege på en brugbar og økonomisk realistisk metode til at danne sig et billede af unges trivsel. Det være sig i mindre grupper og i større sammenhænge f.eks. en skoleårgang, en gruppe unge på overgangen til andet uddannelsesforløb eller en gruppe unge i kommune, hvor gruppen af unge er defineret via deres alder.