Nr 28 Selvmordsforsøg i Danmark – rateudvikling for perioden 1990 – 2008

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning. Hensigten med serien er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Det foreliggende faktahæfte har selvmordsforsøg som tema og vil dække udviklingen i selvmordsforsøg for perioden 1990 – 2008. Der fokuseres på en køns- og aldersmæssig opdeling. Hæftet er en opdatering af tidligere faktahæfte nr. 5 fra Center for Selvmordsforskning (2002), “Selvmordsforsøg i Fyns Amt – trends og tendenser”, som belyser udvikling af selvmordsforsøg for perioden 1991-2000.

Resultater, som præsenteres i hæftet, stammer fra Centerets register, der siden 1989 har samlet data om selvmordsforsøg på Fyn.