Nr 29 Selvmord i Danmark -rateudvikling for perioden 1990-2009

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette faktahæfte har selvmord som tema og vil dække udviklingen i selvmordsraterne for perioden 1990 til 2009 (Kilde: Register for Selvmord; www.sst.dk). Der fokuseres på en køns- og aldersmæssig opdeling.

Hæftet er en modificeret udgave af den gamle faktahæfte “Selvmord i Danmark – rateudvikling for perioden 1990-1999” af Erik Christiansen fra 2003.

Hæftet indgår i serien af faktahæfter fra Center for Selvmordsforskning, som har til formål at belyse områder inden for selvmordsforskning i en let tilgængelig form.