Nr. 30 Selvmordsforsøg i Danmark -rateudvikling for perioden 2000-2011

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette faktahæfte indgår i serien af faktahæfter fra Center for Selvmordsforskning, som har til formål at videregive viden og forskningsresultater på en sådan måde, at alle interesserede kan få udbytte heraf.

Det foreliggende faktahæfte har selvmordsforsøg som tema og vil dække udviklingen i selvmordsforsøg for perioden 2000‐2011. Der fokuseres på en køns‐ og aldersmæssig opdeling. Hæftet er en opdatering af faktahæfte nr. 28 Selvmordsforsøg i Danmark –rateudvikling for perioden 1990‐2008.

Resultater, som præsenteres i hæftet, stammer fra Centerets register, hvortil der siden 1989 er indsamlet data om selvmordsforsøg på Fyn.