Nr. 32 Soldater og selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte “Soldater og selvmordsadfærd” indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Dette faktahæfte handler om selvmordsadfærd blandt danske soldater.

Der er kun sparsomt med forskning omkring selvmordsadfærd blandt danske soldater. Alligevel har danske soldaters velbefindende fyldt meget i den danske presse de seneste 10‐15 år. Én af årsagerne hertil er Danmarks engagement i internationale missioner i det tidligere Jugoslavien, Irak samt Afghanistan, hvor soldaterne har oplevet voldsomme hændelser. En del af soldaterne er kommet hjem med fysiske og psykiske mén, som kan gøre det vanskeligt at vende tilbage til en almindelig dansk dagligdag.

Dette faktahæfte præsenterer resultaterne af især dansk forskning fra Center for Selvmordsforskning, men sammenligner også resultaterne med udenlandsk forskning.