Nr. 33 Omtale af selvmord i medierne -Retningslinjer for journalister og andre mediearbejdere

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmords-forskning. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse.

Det foreliggende hæfte omhandler retningslinjer for omtale af selvmord og selvmordsforsøg i danske medier, landsdækkende aviser, lokale aviser, radio, internet samt tv-stationer og retter sig primært mod journalister, journaliststuderende og andre medie-arbejdere, der ønsker at præsentere temaet.

Selvmord er en af de mest tragiske og voldsomme måder at afslutte livet på. Årsagerne til selvmord er komplekse og sammensatte, og det er ikke muligt at give et enkelt og entydigt svar på, hvorfor nogle mennesker vælger at tage livet af sig selv.

En af de mange årsager som kan få et sårbart og selvmordstruet menneske til at begå selvmord, er den måde hvorpå selvmord og selvmordsforsøg omtales i medierne. Kynisk eller ubetænksom omtale af selvmord og selvmordsforsøg i medierne kan føre til flere selvmordshandlinger, hvorimod hensynsfuld omtale kan give befolkningen øget viden om selvmord og bidrage til, at selvmordstruede personer søger hjælp.

Hensigten med faktahæftet er at bidrage med information og refleksion om, hvordan selvmord og selvmordsforsøg kan omtales i medierne på måder, som tager hensyn både til mediernes krav om åbenhed og ønsket om ikke at skade mennesker, der befinder sig i en yderst sårbar og desperat situation.