Nr. 35 Selvmord i Danmark – rateudvikling for perioden 2003-2013

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Fra forordet

Før 2. verdenskrig har der været en lang periode, hvor selvmordsraten var lav, dvs. i nærheden af 20 pr. 100.000 indbyggere. Årene efter 2. verdenskrig var præget af en relativ høj rate på ca. 30 pr. 100.000 indbyggere. Dette niveau holdt frem til starten af 1960’erne, hvor raten igen faldt til ca. 20 pr. 100.000 indbyggere. I slutningen af 1960’erne steg raten voldsomt, hvorved den nåede sit højeste niveau i starten af 1980’erne på ca. 40 pr. 100.000 indbyggere. Dette høje niveau varede kun ved i ganske få år, hvorefter raten støt er faldet gennem de sidste 30 år, til det niveau vi har i dag på ca. 13 pr. 100.000 indbyggere. Vi ser altså i disse år den laveste selvmordsrate gennem de sidste 100 år. Dette er glædeligt, men giver ingen grund til at betragte selvmordsproblematikken som værende mindre væsentlig.

Man skal have for øje, at der i 2013 døde 605 personer som følge af selvmord, hvilket er mere end tre gange flere end antallet af døde i trafikken, der i 2013 lå på 191 (Danmarks Statistik, 2013). De samfundsøkonomiske konsekvenser af selvmord er meget store. En person bidrager gennem sit liv med et væsentligt beløb til samfundet i form af arbejdskraft og den dertil knyttede produktion. Endvidere bruger samfundet mange ressourcer til behandling af de efterladte, således at de er i stand til at fortsætte livet uden alt for store mén.

Dette faktahæfte har selvmord som tema og vil dække udviklingen i selvmordsraterne for perioden 2003 til 2013. Der fokuseres på en køns- og aldersmæssig opdeling (Register for Selvmord, 2015). Hæftet erstatter faktahæfte nr. 31 ”Selvmord i Danmark – rateudvikling for perioden 2000-2010”, som i grove træk har samme struktur som faktahæfte nr. 30 fra Center for Selvmordsforskning (2012), ”Selvmordsforsøg i Danmark – rateudvikling for perioden 2000-2011”. Hæftet indgår i serien af faktahæfter fra Center for Selvmordsforskning, som har til formål at belyse områder inden for selvmordsforskning i en let tilgængelig form.

December 2015
Sarah Grube Jensen
Agnieszka Konieczna