Kærestevold og dets følger

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Regeringen har med Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan (2014), sat fokus på, at alle har ret til et liv uden vold. Unge, som er udsat for vold fra en kæreste, udgør en stor del af det samlede antal voldsudsatte kvinder og mænd.

I handlingsplanen mod vold i familien og i nære relationer lægges der op til, at der er behov for behandlingstilbud til unge mellem 13 og 19 år, som lider under følgerne af at have været udsat for vold fra en kæreste.

Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har på denne baggrund ønsket at modtage en beskrivelse af kvantitative og kvalitative data vedr. unge kvinder og mænd, der lider under følgerne af at have været udsat for kærestevold, og som har grebet til drastiske løsninger på, at livet er blevet uud- holdeligt, så som forsøg på at begå selvmord.

Denne rapport formidler viden og data om kærestevold og alvorlige tanker om selv- skade/selvmord og -adfærd

– fra unge på uddannelsesinstitutioner (13-19 år) forår 2015
– fra unge indbragt på hospital som følge af deres selvmordsforsøg i 2014

Der skal rettes en varm tak til alle fagpersoner fra Region Nord og Region Sjælland for deres store interesse for Register for Selvmordsforsøg og hjælpsomhed i forbindelse med Centerets adgang til data.

Der skal ligeledes rettes en varm tak til de unge og skolelederne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner for deres sympati og velvilje i forbindelse med projektets gennemførelse.

Endelig rettes en stor tak til specialkonsulent, cand.phil. Berit Sørensen, som har arbejdet med en stor del af de indledende kapitler. Tak til cand.scient. Agnieszka Konieczna for hjælp til udarbejdelse af spørgeskema og opsætning i SurveyXact. Tak til cand.scient.san. Christina Petrea Larsen, specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske Anne-Katrine Thrue Mikkelsen, cand.comm. Lone Rask samt Anne Dinesen Clausen for arbejdet med indsamlingen af data. Tak til cand.scient.san.publ. Sarah Grube Jensen for beregninger og grafer. Ansvaret for rapporten, som den foreligger, er mit.

Lilian Zøllner
August 2015