Nr. 4 Ældre menneskers selvmord

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten er i uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Det foreliggende hæfte omhandler ældre menneskers selvmord og retter sig primært mod studerende på social- og sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannnelsen. Endvidere henvender hæftet sig til de forskellige faggrupper, der i kraft af deres arbejde har med ældre mennesker at gøre.

Det er ambitionen at beskrive emnet på en sådan måde, at alle med interesse for forebyggelse af selvmordsadfærd kan få udbytte af læsningen. For dem, der ønsker at foretage videre studier, findes bagest en litteraturliste, som både rummer anvendt litteratur og forslag til yderligere læsning.

I 3. udgave af dette faktahæfte er der foretaget en betydelig sproglig og indholdsmæssig revision.