Nr. 3 Fra tabu til myte. Fakta om selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Det foreliggende hæfte omhandler de mange myter omkring selvmordsadfærd, der er så indgroet i vor kultur. Myter som har deres oprindelse i de tabuforestillinger og fordomme, der har omgærdet selvmordsadfærd i årenes løb, og som til en vis grad stadig præger den generelle opfattelse.

Det er ambitionen at beskrive emnet på en sådan måde, at alle med interesse for forebyggelse af selvmordsadfærd kan få udbytte af læsningen. For dem, der ønsker at foretage videre studier, findes bagest en litteraturliste, som både rummer anvendt litteratur og forslag til yderligere litteratur.

I 2. udgave af dette faktahæfte er der foretaget en mindre sproglig og indholdsmæssig revision.