Nr. 2 Unges selvmordsforsøg og selvmordstanker

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsforsøg selvmord. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Det foreliggende hæfte omhandler unges selvmordsforsøg og selvmordstanker og retter sig primært mod studerende på lærer- og pædagogseminarier samt færdiguddannede lærere og pæda¬goger. Hæftet henvender sig dernæst til studerende og kandidater fra andre uddannelser, hvor børn og unge indgår. Endvidere er hæftets målgruppe de forskellige faggrupper som i forenings- og klubsammenhænge har med børn og unge at gøre.

Hensigten med hæftet er at bidrage med viden til det forebyggende arbejde, der kan foregå både i og uden for institutioner. Det er ambitionen at beskrive emnet på en sådan måde, at alle med interesse for forebyggelse af selvmordsadfærd kan få udbytte af læsningen. For de, som ønsker at foretage videre studier, findes bagest en litteraturliste, som både rummer anvendt litteratur og forslag til yderligere litteratur.

3. udgave af dette faktahæfte er på nær få rettelser (trykfejl) identisk med 2. udgave.