Nr. 1 Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte er det første i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Det foreliggende hæfte omhandler definitioner på selvmordsadfærd og selvskade. En række andre begreber som fx aktiv og passiv dødshjælp er inden for de seneste år indgået i den offentlige debat om hjælp til lidende og uafvendeligt døende. I dette hæfte belyses begreberne ud fra de etiske principper, der ligger til grund for det selvmordsforebyggende arbejde i Danmark.

Det er ambitionen at beskrive emnet på en sådan måde, at alle med interesse for forebyggelse af selvmordsadfærd kan få udbytte af læsningen. For de, som ønsker at foretage videre studier, findes bagest en litteraturliste, som både rummer anvendt litteratur og forslag til yderligere litteratur.

I 3. udgave af dette faktahæfte er der foretaget en mindre sproglig og indholdsmæssig revision.