Unges selvskadende adfærd 2001-2011

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning gennemført spørgeskemaundersøgelser om unges selvskadende adfærd.

Med denne rapport foreligger resultaterne af 10 års forskning (2001-2011) om sårbarhed, selvskade, selvmordsforsøg og selvmord blandt unge i aldersgruppen 13-19 år. Dermed har vi en opdateret viden om selvskadende adfærd blandt de unge.

En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende resultater, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt.

Jeg skylder de unge en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til skoleledere og rektorer fra de deltagende uddannelsesinstitutioner for velvillig behandling og imødekommenhed i forbindelse med dataindsamlingen.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes en varm og stor tak til Egtmont Fonden og Socialministeriet for økonomisk støtte til at gennemføre dataindsamlingen. Dataindsamlingen er omfattende og giver en meget vigtig indsigt i de problemer og livsomstændigheder, der kan føre til, at unge skader sig selv.

Tidligere og nuværende medarbejdere fra 2001 og frem takkes for arbejdet med indsamlingen af data samt for det statistiske arbejde. Hver enkelt af dem har med stor interesse bidraget med inspiration, diskussion og faglighed.

Lilian Zøllner
December 2014