Handleplaner i gymnasieskolen – erfaringer og anbefalinger

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

På baggrund af anbefalinger i Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark (Sundhedsstyrelsen, august 1998) indgik Kræftens Bekæmpelse og Center for Selvmordsforskning i 2001 et samarbejde med henblik på at overføre erfaringer med kriseberedskabsplaner, eller omsorgsplaner, fra grundskole- til gymnasieniveau.

Undervisningsministeriets deltager i Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord indkaldte i april 2001 repræsentanter fra gymnasier, amter og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning til mødet “Er der behov for omsorgsplaner i gymnasieområdet? – dødsfald i den nære familie, selvmordstruede unge, anoreksi, misbrug, m.m.”.

Efterfølgende bevilligede Socialministeriet efter indstilling af Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord midler til et projekt om handleplaner i gymnasieskolen. Projektet omfattede, at der på 6 gymnasier kunne iværksættes en proces, der skulle resultere i udarbejdelse af lokale handleplaner i forhold til sorg og krise.

Denne lille rapport videregiver erfaringerne fra projektet og har som formål at støtte det fortsatte arbejde med udvikling og implementering af handleplaner – både i gymnasieskolen og på andre institutioner.

Rapporten er udsolgt, men kan downloades gratis.