Misbrug og selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Misbrug og selvmordsadfærd – En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinititativer i Danmark

Nærværende rapport er blevet til i forbindelse med den landsdækkende konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, som finder sted i Odense den 22. oktober 2003. Konferencen, der er initieret og finansieret af Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, er en reaktion på, at der i Forslag til handlingsplanen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 1998) anbefales, at indsatsen over for risikogrupper styrkes med en intensiveret indsat over for misbrugere.

Rapporten kan downloades fra hjemmesiden, men ej bestilles via bestillingsformularen.