Sårbare livsfaser
Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

De fleste mennesker bliver på et tidspunkt i deres liv berørt af en krise, og det er ganske forskelligt, hvordan det enkelte menneske reagerer. Nogle mennesker er som mælkebøtter, de bliver stående i al slags vejr – om det så regner og tordner en hel sommer igennem, så bukker de ikke under. Andre kan have sværere ved at takle modgang i livet, og for nogle kan en livskrise føre til alvorlige selvmordstanker – og i værste fald selvmordsforsøg eller selvmord.

Såvel inden for den danske som internationale selvmordsforskning har der været tradition for at afdække og analysere risikofaktorer for selvmordstruede. Der findes derimod ikke megen forskningsbaseret viden om faktorer, der beskytter mod selvmordsadfærd. Hvilke forhold afholder eksempelvis en ældre mand med alvorlige selvmordstanker fra selvmordet? Eller hvilke forhold beskytter en ung kvinde fra at forsøge selvmord igen? Nærværende forskningsrapport vil bl.a. fokusere på beskyttelsesfaktorer som mindsker selvmordsadfærdsrisikoen. Denne viden er vigtig og relevant set i et selvmordsforebyggende perspektiv.

Projektet er gennemført med støtte fra Socialministeriet.

Iben Stephensen, 2009