Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark – et pilotprojekt

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapporten

Pilotprojektets formål er at kunne danne baggrund for en bedre kortlægning / undersøgelse af selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark.

Konklusion

Analysen har vist, at der i den foreliggende undersøgelse overordnet ikke optræder signifikante etnicitetsforskelle i forhold til sårbarhed, selvskadetanker, selvskadende handlinger samt spiseforstyrrelsestendenser blandt unge.På trods af fraværet af overordnede forskelle i selvmordsadfærden mellem etniske minoriteter og vesterlændinge kan der imidlertid godt konkluderes på nogle underordnede forskelle. Analysen har vist, at for ikke-vestlige personer er det en central beskyttende faktor mod selvskadetanker, at deres tro (religion) forbyder eller forhindrer dem i at skade sig selv. Hvor kun 5,1 % af vesterlændingene angiver dette som værende en beskyttende faktor, angiver hele 42,1 % af indvandrerne og 54,6 % af efterkommerne dette (OR 17,28 og OR 28,98).

Anbefaling

Generelt må der konkluderes fra dette pilotprojekt, at et større datamateriale i en fremtidig undersøgelse vil være essentiel. I projektets analysedel ville en del flere sammenhænge på baggrund af etnicitet højst sandsynligt kunne være afdækket, hvis den statistiske styrke havde været større. Det er svært at få besvarelser fra indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, specielt hvis de også skal have en selvskadende adfærd.

Projektet blev støttet af Socialministeriet.

Bo Andersen Ejdesgaard, 2009