Travellers – i de gymnasiale uddannelser på Fyn

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt Travellers blev indledt i efteråret 2005. Forud havde der været grundig indsamling af viden om forebyggelsesprojektet gennem studierejse til New Zealand, hvor projektet er udviklet og fungerer. Desuden havde der været en lang række overvejelser om projektets målgruppe og tilpasningen af projektet til dansk kultur og skoleforhold.

Processen frem til denne rapport har været præget af mange spændende udfordringer, og en lang række personer har direkte og indirekte været involveret. Vi skylder de unge en varm tak for den åbenhed og tillid, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen og deltagelsen i Travellersforløbene. Deres medvirken har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler til støtte for andre unge. Endvidere rettes en varm tak til rektorer, studievejledere og lærere fra de deltagende skoler for velvillig behandling og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse. Uden denne velvilje havde det ikke været muligt at gennemføre forløbene.

Projektet er gennemført med støtte fra Socialministeriet.

Lilian Zøllner og Michael Olesen Bjergsø, marts 2009