Selvmordsforebyggelse i perspektiv
Konferencerapport fra National konference om selvmordsforebyggelse 2004

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Med deltagelse af næsten 300 fagpersoner fra hele landet blev der den 7. juni 2004 afholdt National konference om selvmordsforebyggelse i Nyborg. På konferencen blev der præsenteret et bredt udsnit af de aktiviteter, der har fundet sted som led i opfølgningen på “Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark”, udgivet af Sundhedsstyrelsen 1998.

Formålet med konferencen var at gøre status efter 5 år med en særlig forebyggelsesindsats og samtidig videregive erfaringer og anbefalinger, som kan tjene til inspiration i tilrettelæggelsen af det fremtidige selvmordsforebyggende arbejde.

En lang række af de fagpersoner, der har bidraget til at virkeliggøre handlingsplanens intentioner, præsenterede gode eksempler på, hvordan selvmordsforebyggelse kan gribes an i praksis, f.eks. når det handler om vurdering og visitation af selvmordstruede eller om selvmordsforebyggelse i forhold til særlige grupper som psykisk syge, ældre samt børn og unge.

Med denne rapport formidles konferences spændvidde gennem bearbejdede indlæg fra dagens mange oplæg, suppleret med en præsentation af nye film, bøger og undervisningsmateriale om selvmordsforebyggelse. Rapporten er rig på henvisninger, og er dermed et godt sted at starte, hvis man som fagperson står for at skulle planlægge selvmordsforebyggende indsatser.

Rapporten er gratis og kan bestilles mod betaling af forsendelse og ekspeditionsgebyrer – så længe lager haves.