Unges (mis)trivsel

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

I september 2001 blev der med støtte fra Egmont Fonden igangsat et forskningsprojekt i Fyns Amt om unges livsstil og trivsel. Projektets målgruppe er de unge samt deres forældre og lærere. Undersøgelsen er enestående, idet både de unge selv samt de nære voksne har bidraget med viden, som gør det muligt at se livsstil og trivsel i et perspektiv, som optimerer muligheden for at sætte ind med forebyggelse.

I den foreliggende rapport præsenteres nogle nøgleresultater, som gør det muligt at indgå i overvejelser over initiativer på forebyggelsesområdet. Øvrige resultater af undersøgelsen vil senere dels udkomme i bogform og dels blive offentliggjort som artikler i internationale tidsskrifter.

Rapporten præsenterer nogle tal, som dækker over svar fra unge, fra lærere og fra forældre. Indholdet er med andre ord ingen endelig forskningsrapport eller forskningsartikel, idet der for det første ikke præsenteres relevante teorier. For det andet er der ikke medtaget en række statistiske analyser, og for det tredje er der kun i meget ringe udstrækning inddraget anden forskning på området. Dette arbejde udføres efterfølgende. Rapporten beskriver besvarelserne, men forklarer og fortolker ikke. Indholdet giver mulighed for at debattere, diskutere og fremkomme med overvejelser om hvor og hvordan, der skal sættes ind med forebyggelse. Og dette kan foregå sideløbende med, at der arbejdes videre rent forskningsmæssigt.