Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter
- Rapport 1, del 1.

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapporten

Der er i Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark (1998) fremsat hypoteser om, hvorvidt selvskade blandt etniske minoriteter (uanset alder) i Danmark optræder med større hyppighed end hos den etnisk danske del af befolkningen, men der er meget begrænset forskning på dette område.

Viden om, hvorvidt unge med anden etnisk baggrund er en udsat gruppe i forhold til sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende handlinger er yderst sparsom. Den forskning, som har været gennemført på børne- og ungeområdet, har fokuseret på andre forhold.

Den foreliggende rapport indeholder forskningsresultater, som belyser sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende handlinger blandt unge med ikke-vestlig baggrund samt de beskyttende og belastende forhold, som kan hæmme eller fremme selvskade blandt etniske unge.

Projektet er blevet gennemført med støtte fra Egmont Fonden.

Lilian Zøllner, Centerleder, Ph.D.
Januar 2008