Travellers – forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og etnisk baggrund, Midtvejsrapport
- Rapport 2

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Med støtte fra Egmont Fonden igangsatte Center for Selvmordsforskning det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt Travellers i efteråret 2006.

Tidligere undersøgelser viser at ca. 20 % af de unge er ensomme. De står overfor udfordringer og tilbud, som kan føre til rådvildhed, manglende overblik, følelse af afmagt og manglende tillid til, at de kan foretage valg og fravalg. 66 % af de unge, som skader sig selv, forsøger ikke efterfølgende at få hjælp. De efterspørger hjælp og støtte til at mestre de vanskeligheder, de står med i dagligdagen, og de efterspørger fortrolige samtalepartnere, som kan støtte dem i troen på, at livet kan forme sig anderledes for dem som voksne.

Travellers er et psyko-educativt program til mindre grupper, rettet mod sårbare unge, der har oplevet stressende og udfordrende forandringer i livet. Deltagere er identificeret på baggrund af et spørgeskema. Forløbet strækker sig over 8-10 gange. Hvert møde har et tema, som samlet set relaterer sig til de unges tanke-, følelses- og handleregistre. Herved søges en opmærksomhed på – og styrkelse af – personlige kompetencer og udvikling af nye hensigtsmæssige handlestrategier.

Projektet udvikler sig på baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtvejsrapport, og efter skoleåret 2007-2008 vil der udkomme endnu en rapport, som beskriver denne udvikling.

Lilian Zøllner, Centerleder, Ph.D.
Hanne Overkær Rasmussen, Vejleder, cand.pæd.pæd
Januar 2008

Travellers er udviklet af skylight, New Zealand