Rapporter og artikel

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Psykiatrisk afdeling, H:S Amager Hospital har udarbejdet to rapporter (kan downloades nedenfor) om projekterne:

  • Kvalitetsudviklingsprojekt af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for selvmordstruede patienter, november 2003
  • Opfølgende hjemmebesøg til selvmordstruede – en kvaseeksperimentel undersøgelse, maj 2005

Formål med projektet fra 2003

har været at undersøge og beskrive, hvad der gøres for ambulante, selvmordstruede patienter i dag på Amager Hospital. Endvidere at undersøge de selvmordstruedes oplevelser af forløbet samt komme med mulige løsningsforslag til kvalitetsforbedringer.

Målgruppe

  • Ledere og personale på somatisk skadestue, akut medicinsk modtageafdeling og psykiatrisk skadestue, H:S Amager Hospital
  • Patienter der har forsøgt selvmord, og ikke henvises direkte til psykiatrien eller til Center for Selvmordsforebyggelse hørende til H:S Amager Hospitals optageområde.

Formål med projektet fra 2005

har været at undersøge om opfølgning ved hjemmebesøg kan øge compliance til efterbehanling og som mindste mål kan halvere recidivfrekvensen fra de nuværende 30 % til 15 %.

Målgruppe

Alle patienter med lettere demens, alkohol- og narkotikamisbrug, lettere til moderate depressioner, angsttilstande, belastnings- og tilpasningsreaktioner samt personlighedsforstyrrelser, og som har forsøgt selvmord/selvskadende handling, hørende til H:S Amager Hospitals optageområde.

Artikel i Ugeskrift for Læger

Hvid M, Wang AG. “Selvmordsforsøg/selvskadende handling: Registrering, vurdering og behandlingstilbud”. Ugeskr. Læger 167/1, 3. jan. 2005.

Kontakperson

Projektsygeplejerske Marianne Hvid, e-mail: mhvid@tiscali.dk
Denne tekst blev senest opdateret den 30/05/2005