Selvmordsforsøgsrate stiger blandt unge kvinder

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

To artikler fra Kristeligt Dagblad fra oktober 2005 sætter fokus på en markant stigning i antallet af selvmordsforsøg blandt 15-19-årige piger. Antallet er steget med en tredjedel fra 2001 til 2003 og ligger nu på sit højeste nogensinde. Det viser helt nye tal fra Center for Selvmordsforskning. Samtidig er andelen af 20-29-årige kvinder, der forsøger selvmord, også i markant vækst. Selvmordsforskere frygter, at selvmordsforsøg er ved at udvikle sig til en del af livsstilen blandt unge kvinder.

Link til leder i Kristeligt Dagblad, 6. okt. 2005
Link til artikel i Kristeligt Dagblad, 6. okt. 2005

På center for Selvmordsforskning i Odense er der iværksat en række projekter vedrørende børn og unge. Flere af projekterne er gjort mulige på baggrund af økonomisk støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet:

Kommunepakke, Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge

Projektet har til opgave at samle erfaringer og resultater, der er opnået inden for børne- og ungeområdet. Dette arbejde skal føre til en kommunepakke – en vejledning til personalet i socialsektoren, dvs. en række anvisninger på, hvordan kommunerne kan iværksætte det selvmordsforebyggende arbejde i forhold til børn og unge. Kommunepakken sendes ud inden årsskiftet 2005/2006. Projektet varetages af projektleder Kim Juul Larsen samt projektleder Bjørn Clausen og er støttet af Social- og Integrationsministeriet.

Travellers

Travellers er et new zealandsk undervisningsprogram baseret på en grundidé om at se livet som en rejse. I efteråret 2005 er den danske udgave af Travellers igangsat. Programmet er målrettet unge mellem 14 og 16 år, som enten viser tegn på, eller som er færdigbehandlede for en spiseforstyrrelse og derfor kan have glæde af at få ekstra støtte og redskaber til at håndtere vanskelige udfordringer i deres liv. Projektet er et led i såvel forebyggelses- som rehabiliteringsprocessen og er samtidig også et led i forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge mennesker. Projektet varetages af projektleder Agnete Lyngbye Kramme samt projektleder Susanne Mouazzene og er støttet af Social- og Integrationsministeriet.

Trivsel og Teenager, om den gode samtale

Trivsel og Teenager er et forældrekursus, der skal forebygge mistrivsel blandt unge ved at styrke forældrenes forudsætninger for at fungere som fortrolige samtalepartnere for deres teenagebørn. Projektet er målrettet forældre til unge på 7., 8. og 9. klassetrin og skal afholdes af psykologer i skoleregi. Forældrekursets form veksler mellem oplæg og øvelser med fokus på mere konstruktive samtaler. Projektet bliver afprøvet på tre pilotskoler i efteråret 2005 og udbydes til psykologerne på skolerne i 2006. Det er herefter op til de enkelte skoler og psykologer at varetage den lokale kursusafholdelse for forældrene. Projektet varetages af akademisk medarbejder Ann Christina Lie Ladegourdie.

Når livet er for svært, samtale i øjenhøjde med en teenager

Projektet er et 6-timers handlingsorienteret kursus for lærere og andre undervisere og udbydes i 2005/2006 af omkring halvdelen af landets amtscentre. Formålet er, at formidle viden til undervisere om blandt andet tegn på alvorlig mistrivsel hos store børn og unge; at styrke undervisernes kompetence i forhold til at tale med en elev om dennes livssituation og vanskeligheder, herunder om eventuel selvbeskadigende adfærd; at bibringe undervisere viden om relevante handlemåder ved mistrivsel. Projektet varetages af uddannelseskonsulent Inge Jacobsen.

At arbejde med suicidaltruede, pårørende og efterladte

Projektet er et 12-timers meritgivende kursus for psykologer. Kurset udbydes i 2005 af Dansk Psykolog Forening. Formålet er at formidle specifik og relevant viden om selvmordsproblematikken; at bevidstgøre egne holdninger; at reflektere over det måske særligt belastende ved at arbejde med døden; at træne i den afdækkende samtale, når der er en selvmordsproblematik. Projektet varetages af uddannelseskonsulent Inge Jacobsen.

Denne tekst blev senest opdateret den 06/10/2005