Selvskadende adfærd blandt unge

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Der har inden for de seneste år været stor opmærksomhed på en stigende forekomst af selvskadende adfærd, specielt blandt unge piger i Danmark. Vi har ud fra spørgeskemaundersøgelser blandt knap 4.000 unge i 15-16-års alderen (9.klasses elever) og 2.000 i 16-24-års alderen vurderet sammenhænge mellem selvskadende adfærd, misbrug af stoffer, og at være udsat for seksuelle overgreb. Undersøgelsen er led i en kortlægning af mulighederne for forebyggelse af unges psykosociale problemer.

Selvskade, dvs. at have forsøgt selvmord og/eller at have skåret i sig selv eller at have lyst dertil, rapporteres af hver femte pige og hver tiende dreng i 9.klasse. Der er ikke overraskende sammenhæng mellem selvskade og en række sociale, familiemæssige og personlige faktorer. Den største risiko for selvskadende adfærd blandt unge er depressive symptomer, såsom tristhed, at have tabt interesse, føle alting uoverkommeligt, fornemmelse af værdiløshed, selvbebrejdelser og søvnbesvær.

Blandt unge med symptomer på depression har 65 pct. inden for den seneste uge haft selvskadende adfærd. Men også i denne gruppe af unge har ydre faktorer stor betydning. Hvis der er beskyttende faktorer i disse unges hverdag, fx stor tillid til forældre, er hyppigheden af selvskade lavere, mens hyppigheden stiger lidt, hvis der er mange risikofaktorer.

Blandt unge, der ikke har symptomer på depression, har ydre risikofaktorer relativt større betydning for selvskadende adfærd, idet knap 4 pct. af unge med mange beskyttende faktorer rapporterer selvskade mod 27 pct. af en lille gruppe af unge med mange risikofaktorer.

Kilde:
Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen.

Læs mere eller download rapporten på www.si-folkesundhed.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 11/08/2010