Explainer: Social- og sundhedsassistenter kan spille en vigtig rolle i at forebygge selvmord

I denne video gennemgår vi, hvilke muligheder social- og sundhedsassistenter har for at hjælpe en selvmordstruet borger.

Hvis der er tale om en akut situation, så kan social- og sundhedsassistenten ringe 112 uden borgerens samtykke. Her er det lovligt for social- og sundhedsassistenten at fastholde borgeren, hvis der er risiko for at borgeren kan gøre skade på sig selv – selvfølgelig med hensyntagen til egen sikkerhed.

Hvis situationen ikke er akut livstruende, så skal social- og sundhedsassistenten have samtykke fra borgeren. Når samtykke er givet kan social og sundhedsassistenten tage kontakt til andre sundhedsfaglige instanser såsom psykiatrisk akutmodtagelse, borgerens egen læge eller Livslinien. Det kan også være en god idé at kontakte borgerens pårørende, da det kan være med til at starte den svære, men vigtige, samtale om selvmord.

Se den fulde video ovenfor eller på youtube for at blive klogere på, hvordan man bedst som social- og sundhedsassistent kan hjælpe borgeren.

Videoen er en del af SOSU-projektet. Center for Selvmordsforskning har i løbet af foråret 2023 udarbejdet fire videoer til brug i undervisningen af social- og sundhedsassistenter. Disse videoer udgør en del af SOSU-projektet, som er et samarbejde mellem Center for Selvmordsforskning og Center for Selvmordsforebyggelse – Region Syddanmark. Projektet har modtaget støtte fra Psykiatrien i Region Syddanmark samt Sundhedsstyrelsen.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/11/2023