Unge og sociale medier, faktahæfte fra Centret

Center for Selvmordsforskning har udgivet faktahæfte Nr. 41 Unge og sociale medier.

Faktahæftet giver den seneste viden om unges forhold til sociale medier i 2019 med fokus på unges selvskadende adfærd. Resultaterne, som præsenteres, er baseret på data fra Centrets egen spørgeskemaundersøgelse for året 2019.

Udgivet den 09.12.2019