Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet rapporten Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd.

Selvskade er en ensom handling. Desværre er der en del unge, som er sårbare, som har tanker om selvskade, og som skader sig selv. Det er unge i en alder, hvor de i det daglige er omgivet af forældre, lærere, klassekammerater og eventuelt søskende. Det er unge, som ikke er indlagt på sygehus, og som ikke har en diagnose på en psykisk sygdom. Det er unge, som går i skole, ungdomsskole og som eventuelt har et job efter skoletid.

Langt de fleste stiller i forbindelse med unges selvskadende adfærd spørgsmålet hvorfor, men der er ingen enkle og entydige forklaringer herpå, og det er ikke muligt at angive én enkelt faktor, som forklarer fænomenet, eller som kan forudsige hvert enkelt tilfælde. Der er snarere tale om, at selvskadende adfærd må anskues og forklares multifaktorielt og multidisciplinært..

Rapporten fungerer som en årsberetning for projektet Undersøgelse af unges selvskadende adfærd for 2011. Rapporten fremlægger de nyeste resultater, og du kan læse mere her.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023