Ring til Livslinien på
70 201 201

Telefonen er åben mellem kl. 11.00 og 5.00


Ring til Sct. Nicolai Tjenesten på
70 120 110

Telefonen er åben mellem kl. 9.00 og 3.00 (søn- og helligdage kl. 13.00 og 3.00)


Ring til Startlinjen på
35 362 600

Telefonen er åben mellem kl. 16.00 og 23.00

Begreber

Hvad er et selvmordsforsøg?

Der findes forskellige definitioner på selvmordsforsøg. Center for Selvmordsforskning bruger WHO’s definition:

“En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende – eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser.”

Working Group on Preventive Practices in Suicide and Attempted Suicide, York, 22-26 September 1986 [summary report]. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1986 (document ICP/PSF 017(S)).

Hvad er et selvmord?

Der findes, ligesom ved selvmordsforsøg, forskellige definitioner på selvmord. Center for Selvmordsforskning bruger også her WHO’s definition:

“En handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer.”

Working Group on Preventive Practices in Suicide and Attempted Suicide, York, 22-26 September 1986 [summary report]. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1986 (document ICP/PSF 017(S)).

Hvad er selvmordsadfærd?

Selvmordsadfærd forstås som en sammenfattende betegnelse for selvmordstrusler, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord.

Hvad er selvmordstanker?

Selvmordstanker omfatter et ret bredt spektrum spændende fra en kortvarigt strejfende tanke til plagsomme, konstant tilstedeværende selvmordsovervejelser.

Hvad er selvmordsprocessen?

Det er ikke muligt at studere selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord som adskilte fænomener. Et selvmord er som regel slutresultatet af en længerevarende proces, der starter med passive selvmordstanker, som senere konkretiseres og manifesterer sig i selvmordsadfærd.

Man anvender begrebet selvmordsprocessen til at beskrive den typiske mentale udvikling fra de første alvorlige selvmordstanker over eventuelle selvmordsmeddelelser og selvmordsforsøg til fuldbyrdet selvmord. De fleste mennesker, som ender med at tage deres liv, har gennemgået en sådan proces. I løbet af processen kan selvmordstilbøjeligheden variere i intensitet og styrke og udvikle sig i positiv eller negativ retning. For de fleste mennesker ender processen ikke med selvmord.

Hvad er selvskade?

I forbindelse med det europæiske projekt Child and Adolescent Selfharm in Europe (The CASE Study) er følgende definition af begrebet selvskade udarbejdet:

En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig én eller flere af følgende ting:

  • tog initiativ til handling (fx snitte sig selv, springe fra højde), med den hensigt at skade sig selv
  • indtog et stof udover den foreskrevne eller generelt anbefalede terapeutiske dosis
  • indtog et afslappende (recreational) eller ulovligt stof, som en handling, personen anså for at ville være selvskadende
  • indtog et ikke-indtageligt objekt eller stof

Det fremgår af definitionen, at selvskade er en bredere kategori end selvmord og selvmordsforsøg. Bevidst selvskade indebærer en intention om at skade sig selv, men ikke nødvendigvis et ønske om at dø. Selvskade kan variere meget i alvorlighedsgrad, lige fra at drikke store mængder alkohol til at skære i sig selv.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015