Ministerier

Social- og indenrigsministeriet 
Her findes bl.a. en stor database med beskrivelse af forskellige sociale projekter som har fået støtte fra ministeriets puljer. Derudover findes en publikationsoversigt med mulighed for at orientere sig omkring emner såsom “Børn, unge og familie”, “Aktivering”, “Handicappede”, “Ældre” og “Forvaltning”.

Sundheds- og ældreministeriet
Dette er Sundheds- og ældreministeriet hjemmeside. På hjemmesiden findes bl.a. en oversigt over ministeriets psykiatri puljer.

Undervisningsministeriet
Ministeriets hjemmeside byder bl.a. på en publikationsoversigt samt nyheder og beskrivelser af de forskellige uddannelsesområder. Derudover findes en oversigt over forskellige nøgletal samt love og regler.

Denne tekst blev senest opdateret den 17/07/2019