Ministerier

Social-, Bolig- og Ældreministeriet 
På hjemmesiden findes bl.a. ministeriets arbejdsområder, lovstof samt en publikationsoversigt med mulighed for at orientere sig omkring emner såsom “Børn og unge”, “Handicappede” og  “Voksne”.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
På Sundhedsministeriets hjemmeside findes bl.a. en oversigt over ministeriets arbejdsområder samt aktuelle udspil og aftaler.

Børne- og Undervisningsministeriet
På ministeriets hjemmeside findes bl.a. deres arbejdsområder med beskrivelser af de forskellige uddannelsesområder.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2022