Ministerier

Børne- og Socialministeriet 
Her findes bl.a. en stor database med beskrivelse af forskellige sociale projekter som har fået støtte fra ministeriets puljer. Derudover findes en publikationsoversigt med mulighed for at orientere sig omkring emner såsom “Børn, unge og familie”, “Aktivering”, “Handicappede”, “Ældre” og “Forvaltning”.

Sundheds- og ældreministeriet
Dette er Sundheds- og ældreministeriet hjemmeside. På hjemmesiden findes bl.a. en oversigt over ministeriets psykiatri puljer.

Undervisningsministeriet
Ministeriets hjemmeside byder bl.a. på en publikationsoversigt samt nyheder og beskrivelser af de forskellige uddannelsesområder. Derudover findes en oversigt over forskellige nøgletal samt love og regler.

Ministeriet for ligestilling
Ministeriet høre pt. til under Udenrigsministeriet, da Minister for ligestilling også er Minister for nordisk samarbejde.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/07/2017