Rådgivning og information

Selvmordsforebyggelse.dk
På denne hjemmeside finder man en samlet oversigt over relevant viden om selvmordsforebyggelse, og hvor der er hjælp at hente for selvmordstruede mennesker.

FUFS – Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse 
Foreningen for uddannelse og forskning i selvmordsforebyggelse har til formål at iværksætte og støtte aktiviteter der kan medvirke til at befolkningen og fagpersoner inden for sundheds-, social- og uddannelsessektorerne bibringes større viden om selvmordsforebyggelse.

SR-Bistand, Social Rådgivning og Bistand
SR-Bistand har til huse i København og er en netværksopbyggende medlemsorganisation, som kan yde social, juridisk eller psykologisk rådgivning. SR-Bistand koordinerer og igangsætter bl.a. selvhjælpsgrupper til efterladte efter selvmord og tilbyder i begrænset omfang sorggruppeterapi for efterladte.

Kolding Selvhjælp
Frivillig forening, der har en kreds af medarbejdere med særlig forståelse for selvmordstruede og med overskud til at være til hjælp og støtte. Foreningen har flere års erfaring med igangsættelse af selvhjælpsgrupper for bl.a. efterladte.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Landsforeningen blev stiftet i november 2002. Foreningens formål er blandt andet at gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed opmærksomme på de problemer og vanskeligheder, som efterladte efter selvmord står overfor.

Livslinien
En frivillig, humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmordsforsøg og selvmord i Danmark. På deres hjemmeside findes, ud over information om deres telefonrådgivning, også en beskrivelse af undervisningstilbud samt en brugerundersøgelse af Livslinien.

NEFOS – Netværket for selvmordsramte
Nefos er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle der er eller har været tæt på en person, der har udført en selvmordshandling.

Projekt Mere livsmod
Livsmod er et samarbejde mellem en række nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden, herunder Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrisk Center Glostrup og Børne- og Unge Afdelingen Hillerød Hospital om forebyggelse og behandling af selvskadende handlinger, selvmordsadfærd og anden svær mistrivsel blandt børn & unge.

headspace
headspace tager imod børn og unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation, hvad enten det drejer sig om uddannelse, job, familie, kæreste, stofmisbrug, ensomhed, mangel på selvværd, mobning eller andet – intet problem er for stort, intet for småt. Man kan ringe og skrive til det lokale center eller komme direkte ind fra gaden og få hjælp. Centrene er spredt udover hele landet, og på nuværende tidspunkt er der centre i 28 danske kommuner.

PsykInfo – Region Midtjylland
PsykInfo Midt er Region Midtjyllands psykiatriske informationscenter, som bl.a. arbejder for at informere om psykisk sygdom.

PsykInfo – Region Syddanmark
I PsykInfo Syd Danmark kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom. Vores rådgivning er for alle borgere i regionen – også pårørende der har brug for mere viden.

PsykInfo – Region Nordjylland
Psykiatriens Informationscenter er et tilbud for patienter, pårørende, studerende og andre, der ønsker information om psykisk sygdom, behandlingsmuligheder m.v.

PsykInfo – Region Sjælland
PsykInfo tilbyder rådgivning, arrangementer og vidensformidling om psykisk sygdom, psykiatri og recovery. PsykInfo står også bag indsatser, der styrker recoveryorientering, brugerinddragelse og afstigmatisering

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse
Hjemmeside med fokus på forebyggelse af selvmord i forhold til ældre. Her findes bl.a. en del nyhedsbreve, der beskriver erfaringer fra et modelprojekt om ældre og selvmord i Vejle Amt.

Forebyg selvmord – især for mænd
Hjemmeside med fokus på forebyggelse af selvmord i forhold til mænd. Her findes bl.a. mænds egne beretninger samt hvordan man finder hjælp til at komme videre.

Denne tekst blev senest opdateret den 30/05/2024