Statistik

Dødsårsager, Sundhedsdatastyrelsen 
Tidl. udgivet af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
Her findes tabeller med oplysninger om samtlige dødsfald i Danmark, blandt personer med bopæl i Danmark.

Statistikbanken, Danmarks Statistik
Her er det muligt at sammenholde udviklingen af forskellige dødsårsager, herunder selvmord. Vælg – i venstre spalte – “Befolkning og valg”. Vælg herefter “Dødsfald og middellevetid” og vælg “Dødsfald” og “FOD507: Døde efter region, køn, alder og dødsårsag”.

Statistik, Norge
De seneste opgørelser over udviklingen i antallet af selvmord i Norge.

Statistik, Sverige
De seneste opgørelser over udviklingen i antallet af selvmord i Sverige.

WHO statistik fra hele verden
Her findes rapporter over udviklingen i selvmordsrater fra de enkelte lande.

European Health for All database
WHO online database med angivelse af dødsårsag.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/05/2023