Udenlandske links

WHO, Suicide Prevention
World Health Organizations hjemmeside om selvmordsforebyggelse på verdensplan.

WHO, Regional Office for Europe – The challenges for mental health in Europe
World Health Organizations, hjemmeside for det regionale kontor i Europa for mental sundhed. Blandt hovedemnerne er forebyggelsen af psykisk sygdom og selvmord.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Norge
SSFF er et nationalt kompetencecenter med hovedansvar for forskning, kundskabsformidling og vejledning. Sektionen er tilknyttet Institutgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo/Forsvarets overkommando, Sanitetsstaben. På deres hjemmeside er det bl.a. muligt at se artikler fra tidsskriftet: “Suicidologi”, læse “Handlingsplan mot selvmord 1994-2002”, finde artikler omhandlende forebyggelse af selvmord m.m.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Sverige
NASP er Sveriges centrale ekspertenhed for selvmordsforskning og -forebyggelse. Centret har ansvar for at arbejde med indsamling, produktion og formidling af viden samt for at initiere og udføre forsknings- og udviklingsprojekter som fremmer selvmordsforebyggende tiltag. Den svenske hjemmeside beskriver bl.a. centrets virke, forskningsprojekter og publikationer.

Socialstyrelsen, Sverige
Sveriges sundhedsstyrelse, hvor man bl.a. kan finde ny statistik over selvmord.

The Aeschi Working Group
Arbejdsgruppen udgøres af førende selvmordsforskere og har bl.a. udarbejdet “Guidelines for clinicians”. Læs dansk oversættelse

The Training Institute for Suicide Assessment and Clinical Interviewing
Hjemmeside fortrinsvis rettet mod fagfolk inden for psykisk sundhed, alkoholmisbrug, sundhedsplejersker, læger og psykiatriske sygeplejesker, der ønsker viden om og færdigheder inden for selvmordsforebyggelse og kriseintervention.

Centre for Suicide Research
Forskningscenter under University of Oxford. Centret har udgivet et stort antal anerkendte publikationer. Centret tilbyder ikke behandling.

American Association of Suicidology
AAS er en amerikansk nonprofit organisation som forsker i selvmordsadfærd og forebyggelse.

Befrienders International
En frivillig organisation, som arbejder på at forebygge selvmord. I øjeblikket udøver de hjælp på 44 sprog.

International Association for Suicide Prevention
IASP arbejder på at forebygge selvmordsadfærd ved at skabe et internationalt og tværfagligt forum blandt forskere, praktikere og frivillige.

Partnership for Children
Har til formål at hjælpe børn og unge mennesker i hele verden til at forbedre deres følelsesmæssige velbefindende nu og i fremtiden.

The National Children’s Bureau
NCB er en frivillig organisation, hvis formål er at skabe gode vilkår for børn og unge.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/05/2023