Videnscentre, formidlingscentre, forskningsinstitutioner og fonde

Dansk center for Selvmordsforebyggelse
Centret er opdateret på den nyeste viden om forebyggelse af selvmord, og de arbejder engageret og målrettet på at styrke den selvmordsforebyggende indsats på tværs af sektorer, faglige og organisatoriske grænser. Besøg bl.a. “Værd at vide” siden, som er blevet udarbejdet i forbindelse med udviklingen af et Nationalt E-læring projekt, der er støttet af “Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020” under Sundhedsstyrelsen. Som hovedforfattere på ”Værd at vide” har de udarbejdet en tilpasset version til brug på deres hjemmeside.

Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP)
DRISP fremmer selvmordsforebyggelsen gennem forskningsbaserede studier, videreformidling og implementering.

Selvmordsforebyggelse.dk
På denne hjemmeside finder man en samlet oversigt over relevant viden om selvmordsforebyggelse, og hvor der er hjælp at hente for selvmordstruede mennesker.

Socialstyrelsen
Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for det sociale serviceområde. Sitet indeholder endvidere informationer om Tilbudsportalen, hvor man kan søge på og sammenligne tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte – samt om VISO, som leverer rådgivning til alle, der har et særligt behov.

Forskningsenheden for almen praksis
Forskningsenhederne skal ifølge vedtægterne udføre forskning i almen praksis og sundheds­væsnet i øvrigt. Desuden rådgiver forskningsenhederne praktiserende læger og andre, der ønsker at gennemføre forskningsprojekter inden for almen medicin.

Center for Alternativ Samfundsanalyse – DK
CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter. Centrets hjemmeside byder på en præsentation af CASA og deres virkeområde samt en nyhedsside med mulighed for bestilling af forskellige af centrets publikationer.

Center for frivilligt socialt arbejde
Selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet , der er finansieret af offentlige midler. Deres hjemmeside beskriver bl.a. centrets virke, og der er mulighed for at søge efter frivillige organisationer på det sociale og sundhedsmæssige område. Herudover en publikationsoversigt og links til internationale organisationer.

Center for Registerforskning
Centret, der hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet er fra starten af 2001 for en 5-årig periode finansieret ved en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond og har som en vigtig funktion at stimulere og opdyrke den samfundsvidenskabelige, registerbaserede forskning. På centrets hjemmeside findes publikationsoversigt og eksterne links.

Center for Rusmiddelforskning
Centret, der er oprettet under Aarhus Universitet i 1993, udfører forskning af fortrinsvis samfundsvidenskabelig og humanvidenskabelig karakter. På deres hjemmeside findes en oversigt over igangværende projekter. Det er ligeledes muligt at læse centrets nyhedsbrev online samt finde links til relaterede sider jorden rundt.

VIVE
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og til at styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor både i kommuner, regioner og nationalt.

Socialt Udviklingscenter
Forening, der løser opgaver i forhold til socialt sårbare grupper. På deres hjemmeside finder man en udbygget kalender med beskrivelse af de enkelte arrangementer, beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter samt en række psykiatri-links.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Selvstændig forskningsinstitution i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der drives som sektorforskningsinstitut. På instituttets hjemmeside findes oplysninger om instituttet samt nyheder og pressemeddelelser.

Ventilen Danmark
Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt. 23 lokale tilbud i 21 byer.

Ældre Sagen
Forening der arbejder for generelle forbedringer af ældres vilkår. På sitet findes informationer om arrangementer, publikationer, nyheder, m.m.

Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade
ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade har til formål at indsamle og formidle viden inden for spiseforstyrrelser og selvskade. VIOSS er en selvstændig enhed under LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/05/2023