Werther-prisen 2014: Værdige kandidater søges

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Werther-prisen 2014: Værdige kandidater søges

Selvmord bør omtales med varsomhed i pressen. For alene omtale af selvmord kan føre til flere selvmord. For at skærpe opmærksomheden på denne uheldige sammenhæng er der indstiftet en særlig pris, Werther-prisen.

Prisen uddeles hvert år til en mediearbejder, der gennem sit virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Kom med din kandidat

Nu er der mulighed for at indstille til Werther-prisen 2014. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:

 • Enhver kan indstille en kandidat til prisen
 • Indstillinger skal sendes skriftligt til Center for Selvmordsforskning.
 • Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4 ark vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde
 • Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Sidste frist for indstilling af kandidater er mandag d. 30. juni 2014, kl. 12.00. Formålet med prisen og dermed også retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHOs anbefalinger.

Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 10. september 2014 kl. 15.00.

Inspiration fra Belgien

Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.

De foregående prismodtagere er

 • 2013: Lotte Andersen, instruktør af dokumentaren Den sidste udvej -beretninger om overlevelse
 • 2012: Poul Emil Nørlund, vært og tilrettelægger af DR P3’s ungdomsprogram TVÆRS
 • 2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
 • 2009: Psykolog Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse – Risskov
 • 2008: Programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
 • 2007: Journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
 • 2006: Redaktør, Thorkild Nyholm, DR
 • 2005: Journalist Inger Anneberg, freelance

Werther-prisen har fået sit navn efter Goethes roman fra 1774, “Den unge Werthers lidelser”. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa.

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, repræsentant for Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk Journalistforbund og Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning.

Pressekontakt

Dokumentarist Trine Banke d’Andrade
e-mail: tbk@cfsmail.dk
Tlf. 63 11 21 86

Denne tekst blev senest opdateret den 10/05/2023