WHO opdaterer anbefalingerne til omtale af selvmord i medierne

WHO har netop udgivet den fjerde version af: Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals, som er en række anbefalinger til journalister og medier i dækningen af selvmord.

Rapporten er en opdateret version af anbefalingerne fra 2017, og derfor går en række anbefalinger til dækning af selvmord igen. WHO har dog tilføjet to nye anbefalinger, som er: 

 • Det frarådes, at medier simplificerer årsagen til selvmord eller reducerer selvmordet til en enkelt årsag. 

Ved at simplificere årsagen til selvmord stiger risikoen for, at andre personer i lignende situationer kan identificere sig med afdøde. Derfor skal medier undgå at reducere selvmord til en enkelt årsag, hvilket også skal ses i lyset af, at selvmord i sig selv er komplekst og kan skyldes mange forskellige faktorer. 

 • Det frarådes, at medier deler afskedsbrev eller lignende tekster fra sociale medier. 

Ved at dele oplysninger fra et afskedsbrev kan medierne romantisere eller glorificere selvmord. Det kan i værste fald øge selvmordsrisikoen for andre, som kan identificere sig med vedkomende. Dette gælder også, hvis afskedsbrevet allerede er i det offentlige rum, da publikum vil være et andet end de oprindelige tiltænkte modtagere af brevet. 

Medierne kan forebygge selvmord

Anbefalingerne skal ses i lyset af, at medierne har stor betydning for og kan påvirke den offentlige opfattelse. 

I værste fald kan medierne anspore til yderligere tilfælde af selvmord, hvis dækningen bygger på sensationslyst eller overdramatisering. I bedste fald kan medierne have en selvmordsforbyggende rolle, hvis dækningen bygger på håb og giver information til, hvordan selvmordsadfærd kan forbygges.  

Anbefalingerne bygger på tidligere års anbefalinger, som er:

Det frarådes, at

 • gøre selvmord til forside stof, eller unødvendigt at gentage historier om selvmord
 • give en eksplicit beskrivelse af den anvendte selvmordsmetode
 • give detaljer om lokaliteter eller område
 • bruge et sprog som skaber sensation omkring eller normaliserer selvmord eller fremhæver selvmord som en konstruktiv løsning på problemer, f.eks. ved at anvende vendingen Det lykkedes ham at begå selvmord
 • simplificerer årsagen til selvmord eller reducerer selvmordet til en enkelt årsag.
 • bruge opsigtsvækkende overskrifter
 • bruge fotos, video optagelser eller links til sociale medier
 • medier deler afskedsbrev eller lignende tekster fra sociale medier

Det anbefales, at

 • bringe korrekt og opdateret information om hvor man kan få hjælp
 • informere befolkningen om fakta om selvmord og selvmordsforebyggelse uden at sprede myter
 • bringe historier om hvordan man håndterer livskriser eller selvmordstanker, og hvor man kan søge hjælp
 • være særlig varsom med kendissers selvmord
 • være forsigtig når man interviewer efterladte familiemedlemmer eller venner
 • være opmærksom på at journalister og andre professionelle mediearbejdere selv kan blive påvirket af selvmordshistorier

Det er værd at bemærke, at dette er en dansk oversættelse af anbefalingerne. Du finder den engelske version her

Denne tekst blev senest opdateret den 11/10/2023