Uddannelse

I Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord (Sundhedsstyrelsen, 1998) anbefales en systematisk udbygning af uddannelse og opkvalificering af alle relevante faggrupper.

Center for Selvmordsforskning igangsatte i efteråret 2001 i samarbejde med Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord en tværfaglig og tværinstitutionel videreudvikling af undervisningsforløb og -moduler.

Initiativerne er beskrevet i Uddannelsesplan, juni 2001 og omfatter:

Statusrapporter

For hvert af projektårene 2002, 2003 og 2004 er udarbejdet statusrapporter over arbejdet med uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen og uddannelseskonsulentstillingen er forlænget til udgangen af 2005.

Tidligere afholdt undervisning

I perioden 1999-2000 blev afholdt i alt 22 pilotprojekter – i form af kurser til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Kurserne blev gennemført med støtte fra Undervisningsministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015