Videreuddannelser

I Uddannelsesplanen beskrives forslag til aktiviteter inden for videreuddannelserne (f.eks. diplom, kandidat og master).

P.g.a. tidsmæssige ressourcer har det været sparsomt med tiltag inden for området.

Ønsket er, at undervisning i selvmordsforebyggelse integreres som en naturlig del af relevante videreuddannelser, jvf. Handlingsplanens anbefalinger.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015