Hvem forsøger at begå selvmord på skinnerne – og hvad sker der så?

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning og DSB har samarbejdet om projektet Forskningsbaseret forebyggelse af selvmordsadfærd blandt borgere og Forskningsbaseret indsats for DSB-personale. Resultaterne inkluderer en karakteristik af de personer, som begår selvmord på skinnerne, og viser, at det kan have vidtrækkende konsekvenser for det personale, der rammes af andres selvmordshandlinger.

I forbindelse med projektets afslutning har Center for Selvmordsforskning udgivet publikationerne:

Bemærk at rapport og tillæg kun kan downloades eller bestilles samlet.

”Jeg har læst den samlede rapport inklusiv tillæg og finder, at især det nyligt udarbejdede tillæg giver os noget at arbejde videre med. Jeg ser frem til at kigge nærmere på anbefalingerne med henblik på at afdække, hvordan vi kan styrke indsatsen med at minimere de følgevirkninger, som vores medarbejdere oplever ved selvmord og selvmordsforsøg”, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, sikkerhedschef i DSB.

Baseret på registerundersøgelse er der udarbejdet en profil af den selvmordstruede, som forsøger eller begår selvmord på togskinnerne i forhold til andre metoder. Den selvmordstruede, som typisk vælger denne metode, er en enlig mand i 35-54-årsalderen.
Psykisk sygdom er også en stor risikofaktor, og endelig begås de fleste selvmord og selvmordsforsøg i Region H, hvilket kan skyldes at togtrafiks- og befolkningstæthed begge forøger risikoen for selvmord på togskinnerne.

DSB-personale, som bliver ofre for andres selvmordshandlinger, rammes ofte af kort- eller langvarige følgevirkninger. På baggrund af lokomotivføreres, togføreres og togrevisorers besvarelser af spørgeskema og 50 uddybende interview med lokomotivfører er der samlet en række anbefalinger, som blandt andet inkluderer hurtig hjælp på stedet og adgang til psykolog med kendskab til emnet.

Alle anbefalinger fremgår i publikationerne, som kan downloades gratis eller bestilles i papirudgave på Centrets hjemmeside.

Projektet er finansieret af DSB

Kontakpersoner

Center for Selvmordsforskning
Centerleder Christina Petrea Larsen
Mail: crpe@cfsmail.dk – tlf. 6613 8811
DSB Kommunikation
Tlf. 2468 0000
Denne tekst blev senest opdateret den 20/05/2021